Kategoriler

Anayasa teklifi yeni anayasadan geçti.

Anayasa Teklifi anayasadan geçti.20 aralıkta görüşülen teklifte 18 madde anayasa komisyonundan geçti.Buna göre Miletvekili yaşi 18 düşürüldü ve milet vekili sayısıda 600’e yükseltildi.Cumhurbaşkanı seçimi 5 yılda bir yapılacaktir.Cumhurbaşkanı Türk vatandaşlari tarafından seçilecek seçilecek olan Cumhurbaşkanı 40 yaşini geçeçek yüksek tahsil bitirmiş olacak Cumhurbaşkanı devletin başi olduğunu yürütme yetki haki Cumhurbaşkanında olacaktir.Üst kademe yöneticilerini atama ve görevine son verme yetkisine sahiptir.Cumhurbaşkani Meclis adına Türk silahlar kuvetleri temsil eder.Cumhurbaşkanı hakında  suç işlendiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinın gizli oy çoğunluğuyla yani 5/3 si ile soruşturma açma yetkisine sahiptir.Cumhurbaşkanı meclise bir veya daha fazla yardımcı atayabilir yeni bakanlıkların kurulması ataması Kararname çıkarması yetkisine sahiptir.Cumhurbaşkani olağanüstü hal ilan edebilir.HSYK üyeleri 13 üyeden olarak belirlendi.Yargıtay,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılıyor.Cumhurbaşkanı geçici bütçe teklifi meclise verebilecek,Anayasa Mahkemesi üye sayısı düşürülüp 15 üye olarak belirlendi. Askeri mahkemeler kaldırılıp yetki Cumhurbaşkanını verilecek ayrıca TBMM miletvekiliği seçimi 3.11.2019 da yapılacak olup yeni anayasa teklifi kabul olduğu duyurulmuştur.

#Haber Kategorisinden Daha Fazla İçerik